ลูกตุ้มเทียบน้ำหนัก

พิกัด (กก.)

1
2
5
10
20
50*

ลูกตุ้มเทียบน้ำหนัก

  • ใช้สำหรับเทียบน้ำหนักเครื่องชั่ง
  • หากท่านต้องการขนาดอื่นกรุณาสอบถามเป็นกรณีพิเศษ

*ทำตามคำสั่งซื้อเท่านั้น