ลิตรตวงน้ำมันแแบบปากสั้น
ขนาด (ลิตร)
วัสดุ
เสตนเลส
สังกะสี
0.5
O
O
1
O
O
2
O
O
5
O
O
10
-
O
20
-
O
  • เหมาะสำหรับงานที่ตวงและเทลงในภาชนะที่มีปากกว้าง
ลิตรตวงน้ำมันแแบบปากยาว
ขนาด (ลิตร)
วัสดุ
เสตนเลส
สังกะสี
0.5
O
O
1
O
O
2
O
O
5
O
O
10
-
O
20
-
-
  • เหมาะสำหรับงานที่ตวงและเทลงในภาชนะที่มีปากแคบ
9.3) กรวยตวงน้ำมัน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ปากกรวย (นิ้ว)

วัสดุ
เสตนเลส
สังกะสี
มีกรอง
ไม่มีกรอง
มีกรอง
ไม่มีกรอง
6
O
-
O
O
8
O
-
O
O
10
O
-
O
O
12
O
-
O
O
หมายเหตุ :

9.4) ไม้เมตร

  • ใช้สำหรับวัดผ้าเป็นหน่วยเมตร