3.1) TWIN ARROW อ่านค่าจากตุ้มเลื่อน

พิกัดสูง
สุด (กก.)

สเกลคานชั่ง
มากสุด (กก.)
อ่านละเอียด
(กรัม)
ขนาดหน้าชั่ง
กว้าง x ยาว (ซม.)
100
10
100
30 x 40
250
10
100
35 x54
500
10
100
48 x 70
25
100
48 x 70
25
100
57 x 70
50
500
48 x 70
50
500
57 x 70
50
500
70 x 90
1000
50
500
70 x 90
2000
50
500
70 x 90
50
500
100 x 115
3000
50
500
100 x 115

TWIN ARROW (ตราลูกศรไขว้) อ่านค่าจากตุ้มเลื่อน

 • โครงสร้างตัวถังทำจากเหล็กกล้าปั๊มขึ้นรูปทั้งตัว
 • แท่นชั่งอิสระไม่ล็อคตายเวลาที่เคลื่อนย้ายวัตถุที่จะชั่งขึ้นลง
 • ระบบโครงสร้างการรับน้ำหนักลิขสิทธิ์เฉพาะ TWIN ARROW ที่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกที่แม่นยำสู่คานชั่งได้ตั้่งแต่ช่วงน้ำหนักน้อย
  จนถึงพิกัดสูงสุดของเครื่องชั่งที่รับได้ ทำให้น้ำหนักที่ชั่งได้มีความแม่นยำูสูงในทุกช่วงน้ำหนัก
 • เป็นที่นิยมใช้ในงานภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมของประเทศไทยในทั่วทุกภาค
 • ลูกค้าที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน เช่น ภาคเกษตรกรรม -> ยางพารา, ฟาร์มสัตว์, ฯลฯ ภาคอุตสหกรรม --> โรงงานบรรจุแก๊ส, อุตสาหกรรมฟอกหนัง, โรงงานเหล็ก ฯลฯ
3.2) TWIN ARROW อ่านค่าจากหัวอิเลคทรอนิคส์

พิกัดสูง
สุด (กก.)

อ่านละเอียด
(กรัม)
ขนาดหน้าชั่ง
กว้าง x ยาว (ซม.)
300
50
43 x 54
600
100
48 x 70
70 x 90
1000
500
70 x 90
2000
1000
70 x 90
100 x 115
3000
1000
100 x 115

TWIN ARROW (ตราลูกศรไขว้) อ่านค่าจากหัวอิเลคทรอนิคส์

 • โครงสร้างตัวถังทำจากเหล็กกล้าปั๊มขึ้นรูปทั้งตัว
 • แท่นชั่งอิสระไม่ล็อคตายเวลาที่เคลื่อนย้ายวัตถุที่จะชั่งขึ้นลง
 • ระบบโครงสร้างการรับน้ำหนักลิขสิทธิ์เฉพาะ TWIN ARROW ที่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกที่แม่นยำสู่คานชั่งได้ตั้่งแต่ช่วงน้ำหนักน้อย
  จนถึงพิกัดสูงสุดของเครื่องชั่งที่รับได้ ทำให้น้ำหนักที่ชั่งได้มีความแม่นยำูสูงในทุกช่วงน้ำหนัก
 • สามารถล้างน้ำที่แท่นชั่งเพื่อทำความสะอาดได้ทั้งหมด (ยกเว้นหัวอิเลคทรอนิคส์)
 • สามารถชั่งของเปียกได้โดยไม่กลัวน้ำ
 • Power supply : AC220 V เสียบกับไฟบ้านทั่วไปได้
 • สามารถต่อกับอุปกรณ์ภายนอกได้ด้วย Port RS-232 (Option)
 • เป็นที่นิยมใช้ในงานภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมของประเทศไทยในทั่วทุกภาค
 • ลูกค้าที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน เช่น ภาคเกษตรกรรม -> ยางพารา, ฟาร์มสัตว์, ฯลฯ ภาคอุตสหกรรม --> โรงงานบรรจุแก๊ส, อุตสาหกรรมฟอกหนัง, โรงงานเหล็ก, เคมีภัณฑ์ ,ชั่งของเก่า, ชั่งขยะ recycel ฯลฯ
3.3) A12

พิกัดสูง
สุด (กก.)

อ่านละเอียด
(กรัม)
ขนาดหน้าชั่ง
กว้าง x ยาว (ซม.)
60
10
41 x 51
150
20
50 x 60
300
50
50 x 60
500
200
100 x 100

A12

 • เหมาะสำหรับชั่งของแห้งทั่วไป
 • มีลูกยางพร้อมระัดับน้ำสำหรับปรับระดับพื้นทีไ่ปตั้่งตรวจสอบก่อนการใช้งาน
 • โครงสร้างตัวถังผลิตจากท่อเหล็กเชื่อมเป็นโครงถัก (truss) ให้ความแข็งแรงสูง
 • ฝาครอบผลิตจากเสตนเลสเกรด 304
 • สามารถถอดหัวอ่านค่าออกเพื่อแยกอ่านค่าในบริเวณใกล้เคียง (สายเคเบิลยาว ~2 m)
 • Power supply : Rechargeable battery 6V DC
 • สามารถต่อกับอุปกรณ์ภายนอกได้ด้วย Port RS-232 (Option)
 • มีฟังค์ชั่น TARE หักน้ำหนักภาชนะ
 • ลูกค้าที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน เช่น ชั่งม้วนผ้า, เศษผ้า, กล่องกระดาษ, ชั่งของเก่า, ชั่งขยะ recycel ฯลฯ
 • ผลิตในประเทศจีน คุณภาพสูง
3.4) Defender

พิกัดสูง
สุด (กก.)

อ่านละเอียด
(กรัม)
ขนาดหน้าชั่ง
กว้าง x ยาว (ซม.)
60
10
42 x 55
150
20
42 x 55
300
50
50 x 65


Defender

 • ตราสินค้าจาก USA
 • เหมาะสำหรับชั่งของแห้งทั่วไป
 • มีลูกยางพร้อมระัดับน้ำสำหรับปรับระดับพื้นทีไ่ปตั้่งตรวจสอบก่อนการใช้งาน
 • โครงสร้างตัวถังผลิตจากท่อเหล็กเชื่อมเป็นโครงถัก (truss) ให้ความแข็งแรงสูง
 • ฝาครอบผลิตจากเสตนเลสเกรด 304
 • สามารถถอดหัวอ่านค่าออกเพื่อแยกอ่านค่าในบริเวณใกล้เคียง (สายเคเบิลยาว ~2 m)
 • Power supply : Rechargeable battery 9-12V DC
 • สามารถต่อกับอุปกรณ์ภายนอกได้ด้วย Port RS-232 (Option)
 • มีฟังค์ชั่น TARE หักน้ำหนักภาชนะ, นับจำนวน
 • ลูกค้าที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน เช่น ชั่งม้วนผ้า, เศษผ้า, กล่องกระดาษ, ชั่งของเก่า, ชั่งขยะ recycel ฯลฯ
3.7) T7E

พิกัดสูง
สุด (กก.)

อ่านละเอียด
(กรัม)
ขนาดหน้าชั่ง
กว้าง x ยาว (ซม.)
1000
500
120 x 120
2000
500
120 x 120

T7E

 • มีลูกยางพร้อมระัดับน้ำสำหรับปรับระดับพื้นทีไ่ปตั้่งตรวจสอบก่อนการใช้งาน
 • แท่นชั่งขนาดใหญ่ 120x120 cm
 • โครงสร้างตัวถังผลิตจากท่อเหล็กเชื่อมเป็นโครงถัก (truss) ให้ความแข็งแรงสูง
 • หัวอ่านสามารถหมุนได้และมีสายแยกออกจาแท่นชั่งยาว 2.5 เมตร
 • ตัวเลขหน้าจอ LED ขนาดใหญ่ 2 นิ้ว
 • ใช้ Rechargaable Battery 6V
 • สามารถต่อกับอุปกรณ์ภายนอกได้ด้วย Port RS-232
 • มีฟังค์ชั่น TARE หักน้ำหนักภาชนะ, Units, Accumalation (สะสมน้ำหนัก),
 • ลูกค้าที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน เช่น ชั่งม้วนผ้า, เศษผ้า, กล่องกระดาษ, ชั่งของเก่า, ชั่งขยะ recycel ฯลฯ
3.6) CAMRY

พิกัดสูง
สุด (กก.)

อ่านละเอียด
(กรัม)
50
100
100
200
150
500
NAGATA
200
500
CAMRY, NAGATA
 • โครงสร้างตัวถังทำจากเหล็กหล่อ
 • อ่านค่าได้ง่ายจากหน้าปัดทันที
 • เหมาะกับงานชั่งทั่วไปทุกประเภท