9.1) ใบชั่ง

ชนิด

1 ใบครึ่ง
2 ใบครึ่ง
  • ใช้สำหรับเป็นบิลในการชั่งซื้อขายที่กระทำผ่านการชั่งรถบรรทุกทั้่งคัน เช่นสินค้าเกษตรกรรมต่าง ๆ
9.2) เครื่องชั่งวิเคราะห์
แบบ 3 คาน OHAUS

พิกัดสูงสุด
(กรัม)

อ่านละเอียด
(กรัม)
2610
0.1
  • เหมาะสำหรับใช้ชั่งวัตถุที่ต้องการความละเอียดสูง เช่นในห้อง lab เพื่อทำการวิเคราะห์
9.3) เครื่องชั่งสลึง
  • เป็นเครื่องชั่งชนิดเดียวกับที่ใช้ในห้องครัวของภัตตาคารจีนสไตล์ฮ่องกง
  • นิยมนำไปชั่งส่วนผสมสำหรับทำอาหารจีน เช่น แป้งทำซาลาเปา