เจริญชัยเครื่องชั่ง


วิธีการสั่งซื้อและชำระเงิน
ท่านสามารถเลือกชมสินค้าบนเว็บและโทรสั่งชื้อสินค้า
โดยทางเราจะจัดส่งทางไปรษณีย์(EMS) หรือขนส่ง (หาก ปณ.ไม่รองรับ)
ชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

เลขที่ 193-1-10652-6
ชื่อบัญชี : เจริญชัยเครื่องชั่ง
สาขาพระประแดง
ประเภทบัญชี : บัญชีกระแสรายวัน

เลขที่ 258-3-00142-0
ชื่อบัญชี : มงคล/สราวุธ ปิยะสกุลชัยชาญ
สาขาย่อยตลาดใหม่ทุ่งครุ
ประเภทบัญชี : กระแสรายวัน

เลขที่ 154-0-35763-7
ชื่อบัญชี : รุ่งนภา นันทนเจริญกุล
สาขา ตลาดน้อย
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

***ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์โดยจะจัดส่งสินค้าหลังจากท่านชำระเงินแล้ว*** โดยใ้ช้เวลาในการส่งอย่างน้อย
2 วันทำการ

 

 
Last updated : 10-Nov-2011  
Copyright 2006 Au Charoenchai Scale All rights reserved.