5.1) แบบไม่มีที่วัดส่วนสูง

พิกัดสูงสุด
(กก.)

อ่านละเอียด
(กรัม)
130
500

แบบไม่มีที่วัดส่วนสูง

  • เหมาะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพหรือต้องการดูแลร่างกายเป็นพิเศษ
  • นิยมใช้สำหรับบุคคลทั่วไปที่ใช้เครื่่องชั่งในบ้าน
5.2) แบบมีที่วัดส่วนสูง
ส่วนวัดน้ำนหนัก
ส่วนวัดส่วนสูง

พิกัด
สูงสุด (กก.)

อ่านละเอียด
(กรัม)
พิกัด
สูงสุด (ซม.)
อ่านละเอียด
(ซม.)
120
500
190
0.5

แบบมีที่วัดส่วนสูง

  • เหมาะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพหรือต้องการดูแลร่างกายเป็นพิเศษ
  • มี 2 หน่วยให้เลือกอ่านคือ kg/lb (กิโลกรัม/ปอนด์)
  • นิยมใช้สำหรับโรงเรียน, โรงพยาบาล ฯลฯ