4.1) รุ่น 1~50 กก. ตัวถังกระบอกสีดำ

พิกัดสูง
สุด (กก.)

อ่านละเอียด
(กรัม)
1
10
2
20
5
100
10
200
20
200
30
500
50
500

 

รุ่น 1~50 กก. ตัวถังกระบอกสีดำ
 • เหมาะสำหรับนำไปใช้ในการตกปลาและชั่งเนื้อสัตว์โดยการแขวน
  หรือนำไปใช้สำหรับพกพาไปต่างประเทศสำหรับชั่งกระเป๋าเดินทาง
 • เหมาะสำหรับนำไปวัดแรงดึงเป็นหน่วย kg ในงานอุตสาหกรรม และงาน Project
  หรือ thesis ของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์
 • ผลิตจากเหล็กขึ้นรูป แข็งแรง และ สะดวกกต่อการพกพา

4.3) THANGLONG - รุ่นหน้าปัดตัวถังเหล็ก (Made in Vietnam)
พิกัดสูงสุด (กก.)
อ่านละเอียด (กรัม)
25
100
50
200
100
500
 
4.3) NAGATA - รุ่นหน้าปัดตัวถังเหล็ก (Made in Taiwan)
พิกัดสูงสุด (กก.)
อ่านละเอียด (กรัม)
200
500

THANG LONG, DIAMOND, NATIONAL, NAGATA

 • เหมาะำสำหร้บนำไปชั่งเนื้อสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ หรืองานที่ต้องการการชั่ง
  ในภาชนะที่แขวนได้
 • ตัวถังและตะขอแขวนผลิตจากเหล็กชุบ จึงทำให้แข็งแรงสูง
 
4.4) แบบดิจิตอล
HG2

พิกัดสูง
สุด (กก.)

อ่านละเอียด
(กรัม)
15
10
30
50
HG4

พิกัดสูง
สุด (กก.)

อ่านละเอียด
(กรัม)
10
10
15
10
20
50

HG2, HG4

 • เหมาะำสำหร้บนำไปชั่งสิ่งของทั่วไปหรือชั่งกระเป่าเดินทางเพื่อป้องกัน
  น้ำหนักเกิน
 • น้ำหนักเบา พกพาสะดวก และแข็งแรง
 • สามารถพับตะขอและหูจับเ็ก็บได้
 • มีฟังค์ชั่นปิดอัตโนมัติภายใน 1 นาที
 • หน้าจอ backlight สีน้ำเงิน (เฉพาะรุ่น HG4)
 • แบตเตอรี่ AAA x 2 ก้อน

หมายเหตุ: สีส้มจะมีเฉพาะรุ่น HG4 10 กก.เท่านั้น