รุ่น TANGENT-104

พิกัดสูง
สุด (กรัม)

อ่านละเอียด
(กรัม)
200
0.1
TANGENT-104
 • ขนาดเล็กและมีฝาปิดกันกระแทก เหมาะสำหรับพกพา
 • นิยมนำไปชั่งเครื่องประดับ เช่น ทอง, เพชร, อัญมณีต่าง ๆ หรือ ในวงการแพทย์ำสำหรับการผสมยาี่ี่ที่ต้องการความละเีอียดสูง
 • สามารถเปลี่ยนหน่วยชั่งได้คือ g / oz / ozt/ dwt
 • มี function "TARE" หักน้ำหนักภาชนะ ทำให้สามารถใช้ภาชนะมารองรับได้วัตถุที่จะชั่งได้ในกรณีที่มีขนาดเล็กมาก
 • ใช้ Battery CR2032 (3V) x 1 (ถ่านกระดุม x 1 ก้อน)
 • ตราสินค้าประเทศญี่ปุ่น ผลิตในประเทศจีน
 • มีฟังค์ชั่นปิดอัตโนมัติเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ (ภายใน 10 นาที)
 • มีสัญญาณเตือน battery อ่อน
 • มีฟังค์ชั่นการสอบเทียบ (Calibrating) เครื่องชั่ง
AND HJ150
AND HJ-150

พิกัดสูง
สุด (กรัม)

อ่านละเอียด
(กรัม)
150
0.1

 

AND HJ-150

 • ขนาดเล็กและมีฝาปิดกันกระแทก เหมาะสำหรับพกพา
 • นิยมนำไปชั่งเครื่องประดับ เช่น ทอง, เพชร, อัญมณีต่าง ๆ หรือ ในวงการแพทย์ำสำหรับการผสมยาี่ี่ที่ต้องการความละเีอียดสูง
 • สามารถเปลี่ยนหน่วยชั่งได้คือ g / oz
 • มี function "TARE" หักน้ำหนักภาชนะ ทำให้สามารถใช้ภาชนะมารองรับได้วัตถุที่จะชั่งได้ในกรณีที่มีขนาดเล็กมาก
 • ใช้ Battery AAA x 2 ก้อน
 • ตราสินค้าประเทศญี่ปุ่น ผลิตในประเทศจีน
 • มีฟังค์ชั่นปิดอัตโนมัติเพื่อประหยัดแบตเตอรี่
 • มีฟังค์ชั่นการสอบเทียบ (Calibrating) เครื่องชั่งพร้อมลูกตุ้มสอบเทียบขนาด 100g