พิกัดสูง
สุด (กก.)

1 ขีดอ่าน
ละเอียด (กรัม)
วัสดุ
ชามชั่ง
สปริงชุบ
กันสนิม
3
10
เสตนเลส
O
7
20
เสตนเลส
O
15
100
เสตนเลส
O
20
200
เสตนเลส
O

1.5 เครื่องชั่งตรา NHON HOA

  • แป้นชั่งทำจากวัสดุเสตนเลส เหมาะสำหรับชั่งวัตถุเปียก และงานที่ต้องการความสะอาดสูง เช่นชั่งอาหาร
  • สปริงชุบกันสนิมทำให้ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน

พิกัดสูง
สุด (กก.)

1 ขีดอ่าน
ละเอียด (กรัม)
วัสดุ
ชามชั่ง
สปริงชุบ
กันสนิม
3
10
เสตนเลส
O
7
20
เสตนเลส
O
15
100
เสตนเลส
O

1.6 เครื่่องชั่งตราลูกโลก

  • ชาัมชั่งทำจากวัสดุเสตนเลส เหมาะสำหรับชั่งวัตถุเปียก และงานที่ต้องการความสะอาดสูง เช่นชั่งอาหาร
  • สปริงชุบกันสนิมทำให้ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน