ลูกตุ้ม counter poise

พิกัด
(กก.)

สำหรับ
เครื่องชั่งตรา
อัตราส่วน
วัสดุุ
10
TWIN ARROW และทั่วไป
1/100
ทองเหลือง
TWIN ARROW และทั่วไป
1/100
เหล็กหล่อ
20
TWIN ARROW และทั่วไป
1/100
เหล็กหล่อ
25
TWIN ARROW และทั่วไป
1/100
เหล็กหล่อ
50
TWIN ARROW และทั่วไป
1/100
เหล็กหล่อ
100
TWIN ARROW และทั่วไป
1/100
เหล็กหล่อ
200
TWIN ARROW และทั่วไป
1/100
เหล็กหล่อ
ตะขอสำหรับแขวนตุ้ม counter point
สำหรับเครื่องชั่ง
แบบแท่นขนาด (กก.)
สำหรับเครื่องชั่งตรา
200
ทั่วไป
250
TWIN ARROW
300
ทั่วไป
500
TWIN ARROW
500
ทั่วไป
1000
TWIN ARROW
2000
TWIN ARROW
5000
TWIN ARROW

หมายเหตุ:

--> ต้องนำไปทำการปรับตั้งเพื่อให้ได้สมดุลกับเครื่องชั่งแต่ละเครื่องก่อนนำไปใช้งาน