เจริญชัยเครื่องชั่ง

ผู้นำด้านเครื่องชั่งมายาวนานกว่า 50 ปี .. ด้วยประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมาจนกลายมาเป็นคุณภาพสินค้าที่ได้รับการไว้วางใจจาก
ลูกค้าทั่วทุกภาคของประเทศไทย และทั่วทุกสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี, สิ่งทอ, โลหะหนัก หรือ
ในสายเกษตรกรรม อาทิ ยางพารา, ปศุสัตว์, ประมง ฯลฯ

ซึ่งเป็นบทพิสูจน์แล้วว่าเครื่องชั่ง TWIN ARROW ได้รับความไว้วางใจให้เป็นเครื่่องมือวัดค่าน้ำหนักที่ให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้
ในทุกสายงานอย่างแพร่หลาย

You're visitor no.

free website hit counter
Last updated : 21-Jul-2015  
Copyright 2006 Charoenchai Scale All rights reserved.